Розробка обладнання для випробувань та ремонту дизельних систем
2015

The development of the device "UIS-tester V6".